Handels og leveringsbetingelser

Handels og leveringsbetingelser

Du køber ydelsen af Muii Media  (CVR Nr.: 30454669), Smallegade 46, 1.tv.. 2000 Frederiksberg

Medlemsskab og Abonnement
Ved oprettelse af din profil, har du med det samme, fuld adgang til alle funktioner, dog i et begrænset omfang.

Ved køb af et abonnement, betaler du det samlede beløb for den valgte periode, hvorefter du med det samme har fuld adgang til alle funktioner. Beløbet er forudbetalt og refunderes ikke. Abonnementer fornyes ikke automatisk.

Sikkerhed ved køb

Din betaling håndteres gennem vores indløser, og vi håndterer således ikke dine kortoplysninger direkte. For at sikre dine kortoplysninger bedst muligt, foregår al kommunikation mellem din computer/browser og sitet krypteret over HTTPS/SSL.

Fortrydelsesret

Du har med oprettelse af en profil på sitet, mulighed for at afprøve sidens indhold og funktioner, undtagen funktioner, som at sende og modtage beskeder, der kræver betaling. Ved køb af et basis medlemsskab, eller et abonnement får du direkte adgang til disse funktioner, hvorfor køb af medlemsskaber og abonnementer ikke er omfattet af reglerne om fortrydelsesret.

I henhold til forbrugeraftaleloven Bilag B, stk. 13, gælder den i loven indeholdte fortrydelsesret ikke ved tjenesteydelser, såfremt udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes samtidigt med aftaleindgåelse/betalingen. Du accepterer derfor med godkendelsen af disse handelsbetingelser, at du ikke kan gøre brug af fortrydelsesretten.

Klagemuligheder

Eventuel klage kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Forbruger.dk


Item added to cart.
0 items - DKK 0,00

Welcome

Install
×